Tunteet kehossa

Tunteet kehossa

posted in: Vieras | 0
Ensimmäinen vieraskynäilijä Karita Palomäki on ammatinharjoittajana työskentelevä psykofyysinen fysioterapeutti, jonka mielenkiinnon kohteena on erityisesti kehon ja mielen yhteys. Karita toimii myös META-Health- ja EFT-kouluttajana (Emotional Freedom Techniques) ja NLP työnohjaajana. Lisäksi hän kirjoittaa Hidasta elämää –sivustolle artikkelisarjaa teemalla Terveys ja tunteet. Karitan kotisivut: www.mieliliike.fi
Tunteet kehossa

Miten elämäntapahtumat ja niihin liittyvät tunteet vaikuttavat meihin, tämä teema on ollut mielenkiintoni kohteena pitkään. Holistisen maailmankuvani myötä olen päätynyt psykofyysiseksi fysioterapeutiksi, ja tässä työssäni minulla on mielekäs mahdollisuus auttaa asiakkaitani tiedostamaan ja ymmärtämään tätä kehon, mielen ja tunteiden yhteyttä.

META-Healthin™ laaja-alainen ymmärrys kehon, mielen, ympäristön ja henkisyyden välisistä yhteyksistä yhdistää vanhaa viisasta itämaista terveystietämystä mm. länsimaiseen solubiologiaan ja traumatutkimukseen. META-Healthin pohjalla on teoria, että erilaiset tunnepitoiset, stressaavat ja traumaattiset elämänkokemukset ovat enemmän tai vähemmän liittyneenä kaikkiin sairauksiin.

Stressaavalla elämänkokemuksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, joka on henkilölle täysin odottamaton ja jossa hänellä ei ole olemassa valmista toimintamallia, miten selviytyä tilanteessa. Tämä tilanne aktivoi voimakkaan stressin, joka aiheuttaa kehossa voimakkaan jännitystilan. Energeettisellä tasolla voidaan tunnistaa jähmettynyt ”traumaenergia”, joka pahimmillaan saattaa jättää voimakkaan stressitilan myös tiettyyn elimeen tai elimen osaan. Se mihin kohtaan kehoa ja aivoja tämä stressijännite jää, riippuu henkilön koetuista tunteista kyseisessä tilanteessa.

mieliliike

Nämä prosessit nähdään META-Healthissa kahden päävaiheen kautta. Kaikki sairausprosessit alkavat stressivaiheella, joka on siis käynnistynyt edellä kuvatun esimerkin tavoin. Stressivaiheessa on nähtävissä yleiset stressin merkit: kohonnut verenpaine, kylmä keho, ruuansulatuksen lamaantuminen ja mielen tasolla esim. ajatuskehät ja uniongelmat. Stressin aikana sympaattinen hermosto on yliaktiivinen ja sen ”hyvä tarkoitus” on auttaa meitä selviytymään kokemastamme tapahtumasta.

Kun stressi tavalla tai toisella päättyy, kehomielemme siirtyy stressistä elpymisen vaiheeseen, jossa on tarkoitus korjata ja tasapainottaa sekä stressivaiheen aikana tulleita kudos- ja solutason rasituksia että tunteiden ja uskomusten tason tiedostamista. Elpymisen vaiheessa kehomieli on siirtynyt enemmän parasympaattisen hermoston aktiivisuuteen, jolloin olemme väsyneitä, nukumme enemmän, olemme keholtamme lämpimiä ja usein oireena on myös kuumetta ja erilaisia tulehduksia. Tunnetasolla olemme rauhoittuneet ja ajatukset ovat selkiytyneet. Elpymisen vaiheeseen saattaa liittyä myös selvästi havaittava paranemiskriisi (healing crisis), joka on tyypillisesti kohtauksellinen tila; kipukohtaus, astmakohtaus tai vaikkapa iholla kutinakohtaus.

Akuutissa sairaus- tai paranemisprosessissa käydään tämä sykli läpi kerran alusta loppuun, esimerkkinä voisi olla vaikkapa yksittäinen influenssa, virtsatietulehdus tai esimerkiksi sappikipukohtaus (joka on paranemiskriisi). Näissä kaikissa esimerkeissä oireet tulevat vasta stressivaiheen jälkeen, mikä on tyypillistä lähes kaikkien elinten oireiden ilmaantumisessa. Kroonisessa prosessissa nämä stressi- ja elpymisvaiheiden syklit toistuvat kerta toisensa jälkeen. Kroonisessa tilassa olisi erittäin tärkeä tiedostaa, mikä laukaisee stressivaiheen yhä uudelleen, koska se on avain kroonistuneen tilan helpottamiseen muiden keinojen, kuten tasapainottavan ja parantavan ravinnon lisäksi. Esimerkkejä kroonisesta prosessista ovat erilaiset krooniset tuki- ja liikuntaelimistön kivut, ärtyneen suolen oireyhtymä ja kilpirauhasen vajaatoiminta.

Sairaudet kehon epätasapainotila

META-Healthissa ajatellaan, että mikäli kykenemme tiedostamaan tunnereaktioon liittyvät stressinlaukaisijat, ja vapautamme ns. traumaenergian kehomielestämme ja aivoistamme sopivan hoito- tai terapiamenetelmän avulla, aktivoimme samassa hetkessä kehon ja mielen itseparanemisprosessin. Aivan kuten haava paranee itsestään, kehollamme on kyky korjata luonnollisesti stressivaiheen epätasapaino solutasolta lähtien, kun annamme sille mahdollisuuden tunnetasolla ja lisäksi itselle sopivan ravinnon sekä liikunnan ja levon välisen suhteen avulla.

Henkisestä näkökulmasta nähdään, että syvimmillään erilaiset oireet ja sairaudet tulevat kertomaan meille elämässämme olevasta epätasapainotilasta. Solubiologi Bruce Lipton on tutkinut uskomusten ja niihin liittyvien tunteiden vaikutusta solutasolla asti, ja nämä ns. epigeneettiset muutokset ovat kiistattomia. Niinpä jos me kykenemme tiedostamaan ja puhdistamaan vanhat stressaavat elämäntapahtumamme ja niissä syntyneet elämäämme rajoittavat uskomukset, vapautamme kehon ja mielen kroonisesta stressitilasta, jossa se on saattanut elää pitkäänkin.

Opi tuntemaan stressin merkit

Me kaikki olemme olleet elämässä joskus stressaantuneita (ainakin minä ☺). Kehotietoisuuden näkökulmasta on hyvä tunnistaa tyypilliset stressin merkit sekä ne erityiset tunteet, ajatukset ja uskomukset, jotka omaan stressiin ovat liittyneenä. Kun nämä oppii tunnistamaan ja yhdistää tätä löytöä META-Healthin integroituun tietoon, saattaa yllättyä siitä, miten älykkäästi kehomieli toimii pyrkiessään oireidenkin kautta takaisin tasapainoon!

Itselle omat esille tulevat oireeni ovat nykyään merkki paranemisesta ja siitä, että nyt on aika tiedostaa mikä elämässäni on ollut epätasapainossa. Olenkin nykyään utelias tutkimaan syvällisemmin, mistä tietyt oireeni johtuvat, oli sitten kyseessä tavallinen kurkkukipu tai jokin pitkäaikaisempi oire. Tähänastiset pysähtymiset kehoni äärelle ovat vakuuttaneet minut kehon ja mielen yhteyden syvällisestä viisaudesta. Kuuntelethan sinäkin sitä?