Aivoautuuttaja®-koulutus sopii kaikille omasta aivoterveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Aivoautuuttaja® on eräänlainen hyvinvointitalkkari, joka huolehtii niin sinun kuin elämänympäristösi kunnosta aivojen näkökulmasta.

Aivoja autuuttava ympäristö on vapaa rasitteista ja sisältää paljon voimanlähteitä. Koulutuksen avulla saa tietoa, toivoa ja monenlaisia työkaluja hoitaa sekä omaa, läheistensä että asiakkaittensa aivoterveyttä. Koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä hoitamaan aivojaan!

Uusi koulutus alkaa 2018

Koulutukset ovat viikonlopun molempina päivinä klo 10-17. Koulutukset järjestetään pääkaupunkiseudulla.

 1. Luonto ja sen merkitys aivojen hoitajana 14.5.–15.5.2016
 2. Näin ruokit aivojasi 20.8.–21.8.2016
 3. Nykyajan aivohaasteet 17.9.–18.9.2016
 4. Arjen aivoharjoitteet ja musiikki 15.10.–16.10. 2016
 5. Lepo, kosketus ja rentoutuminen 19.11.–20.11.2016
 6. Liikunnalla aivot ja muisti toimivaksi ja vireäksi 14.1.–15.1.2017

Koulutuksesta sanottua:

En ole yleensä jaksanut kiinnostua hyvinvointikoulutuksista ja -tapahtumista, mutta Aivoautuuttaja-koulutus vaikutti tuhdilta ja oikeasti hyödylliseltä paketilta. Koulutus on vaikuttava kokonaisuus. Jokainen viikonloppu on tarjonnut paljon asiaa ja kiinnostavaa opittavaa ja on aina herätellyt myös itse tutustumaan aiheeseen lisää. Suurimmat ahaa-elämykset ovat liittyneet omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Oman kokemukseni myötä koulutuksen sisällöistä ovat hyötyneet myös läheiseni.
– Anna

 

Mielenkiinto aivojen hyvinvointiin heräsi Raijan ja Joukon järjestämällä aivojumppakoulutus-matkalla Kreetalla vuonna 2014. Aivoautuuttaja-koulutuskokonaisuus on ollut hyvä jatkumo matkalla heränneeseen mielenkiintooni. Jokainen koulutusviikonloppu on antanut hyviä työkaluja omien ja läheisteni aivojen hyvinvointiin. Olen nauttinut koulutusviikonloppujen kiireettömästä ilmapiiristä ja ihanista ihmisistä.
– Terhi

 

Krooniseen aivosairauteen sairastuneena ja lähes kymmenen vuotta sen kanssa eläneenä koen, että koulutus ja sen osa-alueet ovat antaneet enemmän kuin mikään terapia, tietomäärä tai lääketiede ovat voineet minulle tarjota näinä vuosina. Asioita lähestytään itsensä hoitamisen kautta, mutta se tarjoaa myös hyvät lähtökohdat soveltaa tietoa omassa työssään, kuten itse hyvinvointi- ja liikunta-alalla toimiessani.

Koulutuksen osiot on valittu huolella ja kulloinkin vieraillut asiantuntija on ollut aihepiirin huippuammattilainen. Tiedon ja samalla rennon läsnäolon ja vuorovaikutuksen yhdistäminen on ollut kurssijaksojen parasta antia. Jokainen osio on myös tarjonnut konkreettisia työkaluja toteutukseen omassa arjessa, mistä erityinen kiitos.

Paljon uusia ajatuksia ja syötteitä ilman tälle ajalle ominaista kiihkoa, mustavalkoista näkemystä puolesta tai vastaan. Ihmisten yksilöllisyys on kurssilla läsnä, erityisherkkyydet ja erilaiset näkökulmat. Olen kiitollinen että päädyin tälle kurssille. Olen saanut paljon itselleni ja myös jaettavaksi muille!

Susanna

 

Stressi, kiire, väsymys, unohtelu ja muistin pätkiminen nousevat usein esille keskustellessani asiakkaideni kanssa. Tahdoin löytää uusia työkaluja heidän auttamisekseen. Aivoutuuttaja-koulutus on antanut monipuolista, päivitettyä tietoa sekä aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä että konkreettisia keinoja vaikuttaa aivoterveyteen. Täyttä asiaa leppoisassa ja rentouttavassa ilmapiirissä. Lähdin hakemaan keinoja auttaa muita ja tulin yllätyksekseni myös itse autetuksi!

Päivikki

 

Aivoautuuttaja-koulutus on ollut liikkeellepaneva voima, kun olen pohtinut omaa ja lähimmäisteni terveyttä ja hyvinvointia. Olen ollut todella vaikuttunut yhteisestä energioiden verkosta, joka kurssilaisten, vetäjien ja luennoitsijoiden välille on muodostunut. Koen hyvänä, että koulutuksessa käsitelty eri näkökulmista, miten aivoja ja koko ainutlaatuista ihmiskehoa voi kokonaisvaltaisesti vaalia ja hoitaa. Oma tehtävä on vain päättää tehdä muutos omassa mielessään kohti parempaa huomista. Elämästä, lähimmäisistä ja ystävistä nauttien!

Aila

 

Voimauttavaa täydennyskoulutusta

Koulutus rakentuu kuudesta viikonlopusta eli 12 lähipäivästä. Jokainen koulutusviikonloppu sisältää sekä teoriaa että käytännön työskentelyä ja harjoituksia. Jokainen osio tentitään ennen seuraavan osion alkamista, joko tuntia ennen kyseisen koulutusosion alkamista tai verkkotenttinä. Asiasta voidaan sopia kunkin osallistujan kanssa erikseen.

Aivoautuuttaja®-koulutuksesta ei saa ammattia. Koulutus sopii kuitenkin hyvin täydennyskoulutukseksi hoito- ja kauneusalan ammattilaisille, liikunnanohjaajille, koulutus- ja opetustyötä tekeville, terapeuteille sekä eläkeikää lähestyville ja opiskelijoille. Entistä useampi hoitotyötä tekevä tarvitsee monenlaisia työkaluja oman osaamisensa tueksi hoitaessaan asiakkaitaan. Koulutuksesta yrittäjä saa myös itselleen jaksamisen avaimia omaa työtään varten.

 

Koulutus sopii hyvinvoinnin ammattilaisille ja yksityishenkilöille

Koulutukseen osallistuvat ovat olleet esimerkiksi:

 • työterveyshoitajia, jotka haluavat auttaa stressin alla romahtavaa, muisti- ja uniongelmaista asiakastaan
 • HR-vastaavia, jotka käsi sydämellä voivat sanoa välittävänsä henkilökuntansa työkyvystä ja -tehosta
 • monitaitoisia terapeutteja, jotka täydentävät jatkuvasti työkalupakkiaan voidakseen hoitaa asiakkaitaan holistisesti
 • omaishoitajia, jotka haluavat hidastaa omaisensa hiipumista
 • omaishoitajia, jotka alkavat itse uupua tauottoman työtaakkansa alle
 • ruuhkavuosivanhempia, joiden suvussa on aivoihin liittyviä geneettisiä rasitteita. Äitejä, jotka haluavat vähentää sairastuneiden vanhempiensa oireita, hidastaa heidän tautinsa etenemistä ja ennaltaehkäistä geeniperimän aktivoitumista itsensä ja lastensa kohdalla
 • juuri eläkkeelle jääneitä, jotka haluavat iloita terhakoista toiminnanvuosista eläkeläisenä
 • omien tai omaisten stressi-, uupumus- ja masennusjaksojen kanssa kamppailevia
 • kaikenikäisiä yksityishenkilöitä, jotka ovat päättäneet stressittömällä asenteella tehdä kohtuullisesti sen, millä voivat itse auttaa kehoaan olemaan temppeli terveelle mielelle.

Pääkouluttajat

 • Terveys- ja hyvinvointitoimittaja, Aivoautuuttaja®-kouluttaja, FM Raija Kivimetsä
 • Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti
 • Yrittäjyysvalmentaja, matkailun opettaja ja kehittäjä Jouko Kivimetsä
 • Diplomiravintoterapeutti, vyöhyketerapeutti Minna Hansen
 • Aivojumppakouluttaja, rehtori Leena Ilmarinen

 

Koulutuksen hinta

Koko koulutuksen hinta on 1 380 € (sis. alv. 24%). Hintaan sisältyy kurssimateriaali sekä koulutuksessa tarjoiltava luomukahvi ja -tee. Koulutuksen hintaan ei sisälly ruokailu eivätkä mahdolliset majoitus- tai matkakustannukset.

Aivoautuuttaja®-todistuksen ja oikeuden käyttää Aivoautuuttaja®-nimeä saa suoritettuaan kaikki koulutuksen osiot. Kurssista voi suorittaa myös yksittäisiä osioita, jolloin yhden osion hinta on 260 € (sis. alv. 24%).

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Kysy lisää koulutuksesta Raija Kivimetsältä, puh. 040 5410696 tai sähköpostitse [email protected]

 

 

 

Pidämme oikeuden koulutusviikonloppujen järjestyksen muuttamiseen kouluttajien sairastumisen tai muun ylivoimaisen esteen tähden.

Pin It on Pinterest

Share This